NEU - Infinity-Limestone® (Vratza)

Thomas Rossittis

07.09.2016

NEU - Infinity-Limestone® (Vratza)


Rohplatten:
2 cm, geschliffen         ca. 275 x 160 cm    10 Stück
                                  ca. 280 x 155 cm     2 Stück
                                  ca. 260 x 140 cm   12 Stück
                                  ca. 245 x 150 cm   14 Stück
                                  ca. 285 x 140 cm     3 Stück
 
3 cm, geschliffen          ca. 280 x 135 cm     7 Stück
                                  ca. 280 x 135 cm   10 Stück
                                  ca. 275 x 140 cm     5 Stück

2 cm, rinascimento®    ca. 284 x 148 cm    19 Stück
                                  ca. 260 x 140 cm     1 Stück

3 cm, rinascimento®   ca. 284 x 148 cm    10 Stück